Tiskové sestavy

 

     Tiskové sestavy se otevírají z hlavního rozcestníku. Jsou zde sestavy bez zadaného a se zadaným kritériem pro výběr sestavy.

 

 

Sestavy bez zadaného kritéria pro výběr.

 

Seznamy kódů. Tiskový seznam všech kódů používaných v db IN-COME.

 

 

Sestavy se zadaným kritériem pro výběr.

 

Kódy pro výběr (zadání sestavy výběrem kódu klienta)

 1.   IN-COME s tabulkou užívaných drog a tabulkou rizikového užívání.

 2.   Změny v IN-COME

 

Období pro výběr (zadání sestavy zvolením období od - do)

1. Služby s výměnným programem

2. Případové práce v podrobném členění