III. Statistiky - Výkazy

 

Stručný popis

        Ve "Statistikách - výkazy" jsou základní data zadaná do databáze v oddíle "Výkazy". Konkrétně se jedná o oddíly "1. Služby", "2. Případová práce" a "3. Ostatní". Oddíl "3. Ostatní" zahrnuje položky "Info", "Telefon", "Materiály pro snížení škod", "Reference" a "Odkazy". Po otevření této položky "III. Statistiky - Výkazy" se zobrazí souhrn veškerých dat, která byla zadána do databáze. Dále je umožněno vyhledávání dat dle zadaného období.   

 

Vyhledávání dat dle zadaného období

      Vyhledávání statistických údajů v databázi je umožněno zadáním období, ve kterém chcete vyhledat statistické údaje, do položek "Zadávání období (od-do)" a poté kliknutím na "Najdi období", v jednotlivých oddílech.

     Období je včetně dat zadaných v rozsahu od - do, tzn. pokud zadat rozsah jednoho roku je tvar od 1.1.20xx a tvar do 31.12.20xx. 

 

1.SLUžBY

 

Počet kontaktů

      Údaj vykazuje každou osobní návštěvu klienta (ID klient, rodinní příslušníci). Odpovídá součtu záznamu "Počet osob" v oddíle "Výkazy". Pokud je v jednom výkaze vykázán jenom telefon nebo odkaz, vždy musí být zapsáno v položce "Počet osob" číslo nula. V ostatních případech nesmí být nulová hodnota.

 

KONTROLNÍ MECHANISMY

 

 Výkazy s počtem osob 0

      Zobrazí počet a seznam výkazů s počtem osob 0 (nula) u všech zapsaných kódů. Zahrnuje výkazy: "Služby", "Případové práce", "Reference", "Materiály pro snížení škod" a "Info". Nezahrnuje výkazy "Telefony" a "Odkazy".

 

První kontakt

     Údaj vykazuje počet 1. kontaktů (každou první osobní návštěvu klienta). Odpovídá každému zápisu ve "Službách" - "1. První kontakt".

 

Vyplnění IN-COME dotazníku

    Údaj vykazuje počet vyplněných IN-COME dotazníků. Odpovídá každému zápisu "2. Vyplnění IN-COME dotazníku".

 

Výměnný program

     Údaj vykazuje počet výkonů ve výměnném programu. Odpovídá každému zápisu "3. Výměnný program".

 

Krizová intervence

      Údaj vykazuje počet výkonů v rámci krizové intervence. Odpovídá každému zápisu "4. Krizová intervence".

 

Testy

     Údaj vykazuje počet provedení testů. Odpovídá každému zápisu "5. Testy".

 

Sdělování výsledků testů

      Údaj vykazuje počet sdělení výsledků rozboru testu. Odpovídá každému zápisu "6. Sdělování výsledků testů".

 

Zdravotní ošetření

     Údaj vykazuje počet výkonů v rámci zdravotního ošetření. Odpovídá každému zápisu "7. Zdravotní ošetření".

 

Kontaktní místnost

      Údaj vykazuje počet výkonů v rámci kontaktní místnosti. Odpovídá každému zápisu "8. Kontaktní místnost".

 

Asistenční služba

      Údaj vykazuje počet výkonů v rámci asistenční služby. Odpovídá každému zápisu "9. Asistenční služba".

 

Potravinový servis

      Údaj vykazuje počet výkonů v rámci potravinového servisu. Odpovídá každému zápisu "10. Potravinový servis".

 

Hygienický servis

     Údaj vykazuje počet výkonů v rámci hygienického servisu. Odpovídá každému zápisu "11. Hygienický servis".

 

Praní prádla

     Údaj vykazuje počet výkonů v rámci praní prádla. Odpovídá každému zápisu "12. Praní prádla".

 

VÝMĚNNÝ PROGRAM

 

IN / OUT

      Údaj vykazuje počet odevzdaných použitých (IN) a vydaných (OUT) jehel (injekčního materiálu).  Odpovídá zápisu v položkách "in" a "out" v podformuláři "Počet jehel" ve "Výkazech".

 

Počet osob sekundárního výměnného programu

     Údaj vykazuje počet osob sekundárního výměnného programu. Odpovídá zápisu "Počet osob" sekundárního výměnného programu v podformuláři "Počet jehel" ve "Výkazech".

 

KONTROLNÍ MECHANISMY

 

Nevyplněný počet u výměnného programu

Vyhledá všechny výkazy v nichž je zadána služba výměnného programu, ale není vyplněn počet jehel.

 

Výměnný program u jiné služby

Druhé vyhledá všechny výkazy, kdy je vyplněn počet jehel, ale není zadána služba výměnného programu.

 

2. PŘÍPADOVÉ PRÁCE

 

Stručný popis

     Statistické údaje v oddíle "PŘÍPADOVÉ PRÁCE" jsou rozděleny na dvě části. Údaje odpovídají způsobu sběru a vkládání dat do databáze. Výstupy v oddíle "PŘÍPADOVÁ PRÁCE V ZÁKLADNÍM ČLENĚNÍ" odpovídají zápisům ve výkazu případových prací v "Případové práce, výkazy - spojení". Výstupy v oddíle "PŘÍPADOVÁ PRÁCE V PODROBNÉM ČLENĚNÍ" odpovídají zápisům ve výkazu případových prací v "Další členění". Údaje v základním a podrobném členění se nemusí shodovat, jelikož v rámci jedné konzultace může proběhnout více výkonů než jeden (např. v rámci individuální p.p. - individuální poradenství + sociální práce)  

 

 

PŘÍPADOVÉ PRÁCE V ZÁKLADNÍM ČLENĚNÍ 

 

 p.p. individuální - drogová

     Údaj vykazuje počet výkonů v rámci "případové práce individuální drogové". Odpovídá každému zápisu kódu "1. individuální" v oddíle "případová práce" v základním členění.

 

p.p. individuální - nedrogová

     Údaj vykazuje počet výkonů v rámci "případové práce individuální nedrogové". Odpovídá každému zápisu kódu "1. individuální" v oddíle "případová práce - nedrogová" v základním členění.

 

p.p. individuální - celkem

     Údaj vykazuje počet výkonů v rámci "případové práce individuální drogové" a "případové práce individuální nedrogové". Odpovídá každému zápisu kódu "1. individuální" v oddíle "případová práce" a "případová práce - nedrogová" v základním členění.

  

 p.p. rodinná - drogová

     Údaj vykazuje počet výkonů v rámci "případové práce rodinné drogové". Odpovídá každému zápisu kódu "4. rodinná" v oddíle "případová práce" v základním členění.

 

p.p. rodinná - nedrogová

     Údaj vykazuje počet výkonů v rámci "případové práce rodinné nedrogové". Odpovídá každému zápisu kódu "4. rodinná" v oddíle "případová práce - nedrogová" v základním členění.

 

p.p. rodinná - celkem

     Údaj vykazuje počet výkonů v rámci "případové práce rodinné drogové" a "případové práce rodinné nedrogové". Odpovídá každému zápisu kódu "4. rodinná" v oddílech "případová práce" a "případová práce - nedrogová" v základním členění.

 

 p.p. skupinová - drogová

     Údaj vykazuje počet výkonů (1 osoba / 1 skupina) v rámci "případové práce skupinové drogové". Odpovídá zápisu kódu "2.skupinová" v oddíle "případová práce" v základním členění.

 

p.p. skupinová - nedrogová

     Údaj vykazuje počet výkonů (1 osoba / 1 skupina) v rámci "případové práce skupinové nedrogové". Odpovídá  zápisu kódu "2.skupinová" v oddíle "případová práce - nedrogová" v základním členění .

 

p.p. skupinová - celkem

      Údaj vykazuje počet výkonů (1 osoba / 1 skupina) v rámci "případové práce skupinové nedrogové". Odpovídá  zápisu kódu "2.skupinová" v oddílech "případová práce - drogová" a "případová práce - nedrogová" v základním členění.

 

psychologické / psychiatrické vyšetření - drogová

     Údaj vykazuje počet výkonů v rámci případové práce "psychologické / psychiatrické vyšetření" drogové. Odpovídá každému zápisu kódu "3. psychologické / psychiatrické vyšetření" v oddíle "případová práce" v základním členění. Pozn. V podrobném členění se tato položka nevykazuje.

 

psychologické / psychiatrické vyšetření - nedrogová

     Údaj vykazuje počet výkonů v rámci případové práce "psychologické / psychiatrické vyšetření" nedrogové. Odpovídá každému zápisu kódu "3. psychologické / psychiatrické vyšetření" v oddíle "případová práce - nedrogová" v základním členění. Pozn. V podrobném členění se tato položka nevykazuje.

 

psychologické / psychiatrické vyšetření - celkem

     Údaj vykazuje počet výkonů v rámci případové práce "psychologické / psychiatrické vyšetření" drogové a případové práce "psychologické / psychiatrické vyšetření" nedrogové. Odpovídá každému zápisu kódu "3. psychologické / psychiatrické vyšetření"  v oddílech "případová práce" a "případová práce - nedrogová" v základním členění. Pozn. V podrobném členění se tato položka nevykazuje.

 

KONTROLNÍ MECHANISMY

     Najdi výkaz s drog. i nedrog -  vyhledá výkazy u kterých je uvedena najednou drogová i nedrogová p.p. základní.

 

Pokud nevyužíváte nedrogových služeb, musí být všechna p.p. nedrogová prázdná.

 

 

PŘÍPADOVÉ PRÁCE V PODROBNÉM ČLENĚNÍ

 

     Pokud jste se rozhodli využívat podrobné členění případových prací, následující pole obsahují také číselné statistické údaje. Pokud využíváte pouze základní členění případových prací, měla by být tato pole prázdná.

 

     Pokud zapisujete případové práce v podrobném členění, nabízí se vám dva pohledy na případové práce. Základní - ten se vyplňuje vždy, a podrobný. Skutečný počet vykázaných p.p.  pro vás však vykazují podrobnosti. V rámci jedné základní p.p. můžete totiž vykázat v jednom výkazu více p.p. podrobných. Před každým statistickým výkazem je potřeba provést kontrolu validity zápisu pomocí kontrolních tlačítek. Teprve pak je možné vyhledávat údaje podle časového rozmezí.

 

 

 Individuální p.p.

     Údaj vykazuje počet všech výkonů v rámci individuální případové práce (drogové a nedrogové). Odpovídá každém zápisu v podrobném členění dle určených kódů výkonů v operačním manuále.

 

Skupinová p.p.

     Údaj vykazuje počet všech výkonů v rámci skupinové případové práce (drogové a nedrogové). Odpovídá každém zápisu v podrobném členění dle určených kódů výkonů v operačním manuále. 1 výkon - 1 osoba / 1 skupina.

 

Rodinná p.p.

     Údaj vykazuje počet všech výkonů v rámci skupinové případové práce (drogové a nedrogové). Odpovídá každém zápisu v podrobném členění dle určených kódů výkonů v operačním manuále.

 

KONTROLNÍ MECHANISMY

 

     Nevyplněné podrobnosti - toto tlačítko vám ukáže výkazy, u kterých jste vyplnily základní p.p. ale již jste nedoplnili její podrobnou specifikaci. Pokud mají být čísla o počtu validní musíte mít podrobnost vyplněnou u každé základní p.p. !!! Pomocí kontroly doplňte chybějící údaje a to pro každou podrobnou p.p. v její drogové i nedrogové části. Pokud nedrogové p.p. nepoužíváte, kontrolní tlačítka musí vždy vykazovat nulu.

     Další kritické chyby - toto kontrolní tlačítko odhalí jednak výkazy, které sice mají zapsanou podrobnou p.p., ale chybí jim naopak základní specifikace. Dále odhalí výkazy, které mají uvedenou rozdílné základní a podrobné p.p. a také výkazy které mají u jedné konkrétní základní p.p uvedené dvě rozdílné podrobné p.p. Tzn. pro p.p. základní individuální je uvedena podrobná služba pro indidividuální p.p., ale k tomu také třeba pro rodinnou. V kontrolním formuláři vypište číslo chybného výkazu a vyhledejte formulář pro kontrolu. Pak vyhledejte výkaz pro opravu pomocí druhého tlačítka na kontrolním formuláři a chybu odstraňte. Kontrolní formuláře u všech p.p. nesmí obsahovat, žádné chybné údaje.

     Najdi výkazy s více záznamy - najde všechny výkazy, které obsahují v rámci jedné základní p.p. více p.p. podrobných. To může být v pořádku, tlačítko slouží pro vizuální kontrolu těchto výkazů

 

 

3. OSTATNÍ

 

 Stručný popis

     Statistické údaje v oddíle 3. Ostatní odpovídají zápisům v databázi, kontrétně se jedná o položky "Info", "Telefon", "Materiály pro snížení škod", "Reference" a "Odkazy".

 

Podrobnosti

     Položka "Podrobnosti" vykazují počet jednotlivých výkonů, které byly zapsány od začátku užívání databáze.

 

Podrobnosti dle období

     Položky "Podrobnosti dle období" vykazují počet jednotlivých výkonů dle zadaného období v položce "Zadávání období".

 

1. Info

     Údaj vykazuje počet výkonů v rámci služby "Informace" (celkem a podrobnosti). Odpovídá každému zápisu v oddíle "Info" ve "Výkazech".

 

2. Telefon

     Údaj vykazuje počet výkonů v rámci služby "Telefonická intervence" (celkem a podrobnosti). Odpovídá každému zápisu v oddíle "Telefon" ve "Výkazech".

 

3. Materiály pro snížení škod

     Údaj vykazuje počet výkonů v rámci služby "Materiály pro snížení škod" (celkem a podrobnosti). Odpovídá každému zápisu v oddíle "Materiály pro snížení škod" ve "Výkazech".

 

4. Reference

     Údaj vykazuje počet "Referencí" (celkem a podrobnosti). Odpovídá každému zápisu v oddíle "Reference" ve "Výkazech".

 

5. Odkazy

     Údaj vykazuje počet "Odkazů" (celkem a podrobnosti). Odpovídá každému zápisu v oddíle "Odkazy" ve "Výkazech".