Prohlížení údajů v databázi

 

     Nejprve je potřeba zvládnout základní dovednosti ohledně ovládání databáze.

    

     Formulářový rozcestník, který se automaticky otevře po spuštění aplikace je rozdělen na tři hlavní části.  Část pro prohlížení údajů, část pro vkládání a editaci údajů a část pro výstupy (tiskové sestavy, statistiky...) z databáze.

 

     V této části manuálu nás bude zajímat část pro prohlížení, případně filtrování údajů.

 

Prohlížení bez zadání kódu klienta

 

IN - COME

     Kliknutím na příkazové tlačítko IN - COME otevřeme formulář se všemi vyplněnými In-come dotazníky.  Dotazník je implicitně řazen podle data. Záznamy zde můžeme

a)      řadit podle vybraných hodnot

b)      filtrovat podle vybraných hodnot

c)      exportovat a analyzovat v tabulce Microsoft Excel

 

viz. základní dovednosti

 

     Z formuláře IN - COME je možné příkazovými tlačítky otevírat a prohlížet případné změny v In - comu a také navazující formuláře.

 

Denní výkazy

 

     Kliknutím na příkazové tlačítko Výkazy otevřeme formulář se všemi vyplněnými denními výkazy. Formulář je implicitně řazen podle data. Řadit můžeme podle vybraných záznamů.

     Pokud zadáváme případové práce i podrobném členění, můžeme se pomocí příkazové tlačítka p.p. podrobnosti podívat na podrobnosti v případových pracech.

 

 

Prohlížení se zadáním kódu klienta

 

     Ze seznamu vybereme požadovaný kód klienta a příslušným příkazovým tlačítkem otevřeme zvolený formulář.